Dejstva

PRAVICA IZBIRE

Vsak državljan ima pravico, da se na podlagi svobodne izbire in zaradi lastnih razlogov odloči, na kakšen način želi biti obveščen o pomembnih informacijah, kot so npr. računi, obvestila, davčna napoved, volilni obrazci ter različna druga pisanja.

Dostop do interneta

11 odstotkov gospodinjstev v Evropski uniji še vedno nima dostopa do interneta in internetnih storitev.

Spletne prevare

12 odstotkov uporabnikov interneta v EU je že bilo žrtev  spletnih prevar, 8 odstotkom so ukradli identiteto.

Vpliv na okolje

Če berete spletni časopis 30 minut dnevno, to enako vpliva na okolje, kot če ste naročeni na tiskani izvod časopisa.

Pregled računa

Le 9 odstotkov mladih med 18. in 24. letom, ki račune prejemajo elektronsko, preveri, ali so v njih napake. Mladi so previdnejši, če dobijo račun na papirju.

Elektronski odpadki

V Evropi se količina elektronskih odpadkov povečuje za 3–5 odstotkov letno, kar je skoraj trikrat več, kot je količina vseh drugih odpadkov.

Reciklaža papirja

Leta 2019 sta bili v Evropi vsako sekundo predelani več kot 2 toni odpadnega papirja, ki je glavna surovina za izdelavo novega papirja.

Kaj lahko naredite?

Podprite pobudo!

Pomagajte nam širiti glas in zbirati primere iz prakse.

Digitalna slepota

Več kot 40 odstotkov ljudi, ki prejemajo račune na papirju, je odkrilo napake pošiljatelja. med prejemniki t. i. elektronskih računov je take napake odkrilo le  29 odstotkov naslovnikov

Geografska loterija

Po podatkih Evropske komisije se »400 milijonov uporabnikov interneta v Evropi sooča z različnimi cenami, hitrostjo in ponudbo internetnih storitev«.

Finančna izključenost

Razvoj novih načinov plačevanja povečuje tveganje za finančno izključenost občutljivejših delov prebivalstva (migranti, zadolženi ljudje, ljudje z nizkimi prihodki).

Informacijska pismenost

Nove plačilne možnosti (kartice, internet in mobilna plačila) prehitevajo informacijsko pismenost ljudi, hkrati pa jim otežujejo plačevanje na tradicionalen način, npr. z gotovino.

Informiranost

39 odstotkov državljanov priznava, da brez novic v tiskanih medijih ne bi vedeli, kaj se po svetu dogaja.

Pravica do izbire

80 odstotkov državljanov meni, da je treba svobodno izbirati dostop do finančnih podatkov in način prejemanja obvestil ponudnikov storitev.
Back To Top